จมูกอักเสบภูมิแพ้. จมูกอักเสบจากเชื้อไวรัส

Health Articles

เป็นหวัด หรือ ภูมิแพ้กันแน่

บางครั้งโรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหวัด (common cold) กับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (allergic rhinitis) อาจมีอาการคล้ายกัน โรคจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (viral rhinitis) หรือหว…