Health Articles

ไฝ…แบบไหนถึงน่ากลัวจะเป็นมะเร็ง


ไฝ หรือ ขี้แมลงวัน เป็นสิ่งที่เรา-ท่านสามารถพบเห็นได้ตามผิวหนังของทุกคน ทุกอายุ ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอันตราย

ไฝ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเซลล์ผิวหนังซึ่งสร้างสารสีดำ (melanin) ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องผิวหนังจากรังสี ultraviolet

จะมีบางภาวะของผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติกลายเป็นมะเร็งของผิวหนังได้ ทั้งนี้ สาเหตุที่แน่นอนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ผิวหนังถูกกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เป็นเวลานานๆ เช่น ถูกแสงแดดจัดๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานแรมปี หรือถูกสารเคมี เป็นต้น ในบางครั้งไฝที่เป็นอยู่ปกติ หากถูกถูไถ เช่นตามขอบเสื้อ ขอบกางเกง เป็นเวลานาน อาจมีการกลายเป็นมะเร็งได้

รู้ได้อย่างไรว่าไฝที่มีอยู่ สงสัยจะกลายเป็นมะเร็ง
วิธีพิสูจน์ที่แน่นอนที่สุด คือ การตัดไฝนั้นออกเพื่อพิสูจน์ แต่ก็มีอาการ หรืออาการแสดงที่ชวนสงสัยได้ดังต่อไปนี้

1.  ไฝ ที่เปลี่ยนแปลงขนาด โตขึ้นเร็วในระยะเวลาอันสั้น
2.  ไฝ ที่สีเข้ม ดำ สนิท
3.  ไฝ ที่ขอบเขตไม่กลม ไม่เรียบ
4.  ไฝ ที่นูนหนาขึ้นตรงกลาง และด้านข้างบุ๋มเป็นวงโดยรอบ
5.  ไฝ ที่มีไฝเม็ดเล็กๆ กระจายอยู่โดยรอบ

นอกจากนี้ หากพบไฝหรือปานที่เปลี่ยนแปลงขนาดไปจากเดิม โดยเฉพาะบริเวณ ริมฝีปาก ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

หากมีไฝที่ไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ทั้งนี้เพราะว่ามะเร็งผิวหนังในระยะแรกสามารถรักษาให้หายได้ หากปล่อยไว้นาน โรคอาจจะกระจายออกไป ยากแก่การรักษา

บทความโดย:
รศ.นพ. อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม: Siriraj E-Public Linbrary