Fit & Firm

เหนื่อยหอบขณะออกกำลังกายหรือจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด?

ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่จู่ๆ วันหนึ่งเกิดเหนื่อยง่าย หอบขึ้นมา แถมเจ็บหน้าอกด้านซ้าย อาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายของโรคหัวใจขาดเลือด! 

แน่นหน้าอกแบบไหนคือหัวใจขาดเลือด
ภาวะหัวใจขาดเลือดมักเกิดขึ้นฉับพลัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ผู้ป่วยบางรายตอนกลางวันใช้ชีวิตปกติ พอตกเย็นไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเกิดอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น เหนื่อยง่าย ขาบวม หน้ามืด เป็นลม โดยอาการแน่นหน้าอกดังกล่าวเกิดขึ้นด้านซ้าย แล้วร้าวไปที่หัวไหล่และต้นแขนซ้าย หรือลงไปถึงลิ้นปี่ แต่ไม่ถึงสะดือ ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ขณะออกกำลังกายควรหยุดออกกำลังกายทันที รีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ และพิจารณารับการตรวจเพิ่มเติม

สัญญาณเตือนหัวใจขาดเลือด
ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำและนักกีฬาส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเหนื่อย หอบ หมดแรง หายใจติดขัด หรือแน่นหน้าอก อาจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายหักโหมหรือเสียเหงื่อมาก แต่บางครั้งอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยของโรคหัวใจขาดเลือด

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะหัวใจขาดเลือด
•  มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
•  มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่
•  นักกีฬาอาชีพหรือผู้ที่ออกกำลังกายจริงจัง และนักวิ่งมาราธอน

หากสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจได้ ดังนี้
•  การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test – EST)
•  การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขณะออกกำลังกาย (Stress Echocardiogram)

ดูแลอย่างไรให้ห่างไกล โรคหัวใจขาดเลือด
•  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรเลือกรับประทานโปรตีนจากปลา หรือเนื้อไก่ไม่ติดหนัง รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง อย่างผัก ผลไม้ และลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เช่น เนื้อแดง อาหารทอด
•  งดสูบบุหรี่
•  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
•  หมั่นมาตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าและสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แต่การดูแลตัวเองเบื้องต้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ


ขอบคุณบทความ:  นพ.ไพฑูรย์ จองวิริยะวงศ์

ข้อมูลแพทย์:  https://www.samitivejhospitals.com/th/doctors/paitoon-jongviriyavong/