Fit & Firm

รู้หรือไม่ ออกกำลังกายผิดเวลาให้โทษได้เหมือนกัน!

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว การออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง แต่รู้หรือไม่ว่า หากออกกำลังกายผิดเวลาก็อาจเกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีควรงดออกกำลังกายในเวลาดังต่อไปนี้

  • เมื่อรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ เพราะเลือดจะถูกแบ่งไปใช้ในการย่อยอาหาร ทำให้เลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ออกกำลังกายลดลง จนเกิดตะคริวได้ง่าย

  • เมื่อเจ็บป่วย เพราะจะทำให้ร่างกายที่อ่อนเพลียอยู่แล้วยิ่งอ่อนล้าจนอาจเจ็บป่วยหนักกว่าเดิมได้

  • เมื่อเกิดอาการอักเสบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะอาจทำให้บริเวณที่มีอาการเกิดการอักเสบมากกว่าเดิม

  • เมื่อสภาพอากาศร้อนอบอ้าว เพราะจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ และเกิดอาการอ่อนเพลียจนเป็นลมหมดสติได้

นอกจากช่วงเวลาที่กล่าวมาแล้วนั้น อาการทางร่างกายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าควรหยุดออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะ คลื่นไส้ หายใจติดขัด หน้ามืด หรือรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ ซึ่งหากเกิดอาการเหล่านี้เราควรหยุดออกกำลังกายในทันที อย่าละเลยว่าเป็นอาการเพียงเล็กน้อยและฝืนใช้ร่างกายต่อ เพราะบางครั้งโรคร้ายก็อาจคร่าชีวิตเราได้โดยไม่มีสัญญาณเตือน!

 

ขอบคุณข้อมูล : มูลนิธิหมอชาวบ้าน