Health Articles

ระวัง! เหงื่อออกมากร่างกายอาจผิดปกติ


เหงื่อออกจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยหรือ…?? 

คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยทราบเรื่องราวของโรค “ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ” (Primary Hyperthidrosis) มาก่อน ซึ่งผู้ที่ป่วยโรคนี้จะมีเหงื่อออกมากเฉพาะที่ เช่น บริเวณหน้า มือ และรักแร้ จนขาดความมั่นใจและเป็นอุปสรรคในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายด้วย

ปกติแล้วร่างกายคนเราจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ซึ่งเป็นกระบวนการสันดาปอาหารให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดความร้อนในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ปกติสุข จึงต้องระบายความร้อนออกมา เพื่อคลายความร้อนภายในร่างกาย โดยออกมาในรูปแบบของ “เหงื่อ” เพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในทางการแพทย์ เราสามารถแบ่งผู้ป่วยที่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่มีสาเหตุจากภาวะความผิดปกติในร่างกาย (Secondary Hyperhidrosis)
    คนไข้ในกลุ่มนี้จะมีเหงื่อออกในปริมาณมากทั่วร่างกาย แม้กระทั่งในเวลานอน ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะที่มีปริมาณความร้อนที่ค่อนข้างมากในร่างกายจากผลข้างเคียงของโรคต่างๆ เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรควัณโรคปอด โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือมีภาวะอ้วนมากๆ หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือน หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะทำการรักษาด้วยการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและทำการรักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุของโรคนั้นๆ

  • กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน (Primary Hyperhidrosis)
    กลุ่มนี้จะมีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เกิดได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย คนไข้ในกลุ่มนี้จะมีเหงื่อออกเฉพาะบริเวณบางส่วนของร่างกาย เช่น ใบหน้า ศีรษะ รักแร้ ฝ่ามือ มักพบได้บ่อยในกลุ่มคนที่อายุยังน้อย ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี คนไข้ที่มีภาวะนี้จะพบว่ามีญาติสายตรงหรือพ่อแม่บางส่วนที่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติเช่นกัน การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้อาจทำได้ 2 วิธี คือ การรักษาแบบผ่าตัดส่องกล้อง และการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ร่วมกับคนไข้ในแต่ละราย

  • การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่ การใช้ยาทาในกลุ่ม aluminum chloride หรือการฉีดสาร botulinum toxin เข้าบริเวณใต้ผิวหนังที่มีอาการ เป็นการรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น เมื่อเลิกรักษาอาการก็กลับมาเป็นใหม่ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากและสะดวกกับการรักษาด้วยยาทาก็สามารถเลือกรักษาด้วยวิธีนี้

  • การรักษาแบบผ่าตัดส่องกล้อง โดยเรียกการผ่าตัดนี้ว่า Thoracoscopic sympathectomy เป็นวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากภาวะนี้ โดยอาศัยหลักการที่ว่า การหลั่งเหงื่อของร่างกายนั้นเกิดจากการสั่งการโดยสมอง ผ่านระบบประสาทอัตโนมัติแบบซึมพาเทติค (sympathetic nervous system) ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณไปตามเส้นประสาทย่อยๆ ผ่านปมประสาทซิมพาเทติคถึงปลายทางที่บริเวณต่อมเหงื่อ ให้มีการหลั่งเหงื่อ โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อทำลายปมประสาทบางส่วนที่ส่งสัญญาณหลั่งเหงื่อมายังบริเวณใบหน้า มือ หรือรักแร้ จึงทำให้ไม่มีการหลั่งเหงื่อเกิดขึ้นที่บริเวณนั้นๆ หลังจากการผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืน คนไข้ก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีอาการเหงื่ออกมากผิดปกติ ควรมารับการตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยแยกว่าเป็นกลุ่มใดและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องเหงื่อมาฉุดเอาความมั่นใจไปจากคุณ เพราะบางทีจากเรื่องเล็กๆ ที่เคยมองข้ามอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาที่ตามติดตัวคุณไปตลอดเลยก็ได้

ทางที่ดี รู้เร็ว รักษาก่อน จะได้หายขาดจากโรคเหงื่อออกมากผิดปกติ แถมใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้อีกด้วย