Health Articles

น้ำมันถั่วเหลืองปนเปื้อนสารเคมีจาก GMOs จริงหรือ?

ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกระแสต่อต้านการบริโภค GM Foods หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมที่หลายคนรู้จักในชื่อ GMOs เพราะมีนักวิจัยหลายท่านออกมาระบุว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้ระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวอย่างมากก็คือ น้ำมันถั่วเหลือง เพราะถั่วเหลืองที่ใช้ผลิตน้ำมันพืชในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นถั่วเหลืองที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคหลายท่านกังวลว่าถั่วเหลืองที่นำเข้ามาจะเป็นถั่วเหลือง GMOs หรือไม่ วันนี้เราจะมาไขความกระจ่างให้ทุกท่านหายสงสัยว่าการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองเป็นอันตรายจริงหรือ

เนื่องจากปริมาณถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้ผลิตหลายรายจึงนิยมนำเข้าถั่วเหลืองเพื่อใช้ในการผลิตน้ำมัน แต่กว่าจะผ่านมาถึงขั้นตอนนำเข้าต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด ต้องทำการตรวจสอบคุณภาพถั่วเหลืองว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งนี่ถือเป็นความปลอดภัยด่านแรกก่อนที่ถั่วเหลืองจะถูกนำเข้ามาในประเทศ

ในส่วนของถั่วเหลืองที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กระบวนการดัดแปรพันธุกรรมถั่วเหลืองเป็นการดัดแปลงโครงสร้างที่ DNA ของถั่วเหลือง โดย DNA ที่ว่านี้ก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนนั่นเอง ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองจะทำการสกัดเอาโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตออกจนเหลือแต่องค์ประกอบที่เป็นน้ำมัน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ตัดเอาส่วน GMOs เจ้าปัญหาออกไปจนหมด นั่นก็หมายความว่า เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตแล้ว น้ำมันที่ได้ก็จะกลายเป็นน้ำมันใสบริสุทธิ์ 100% ที่ปราศจาก GMOs

ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า น้ำมันถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศไทยสามารถบริโภคได้ ปลอดภัยแน่นอน!


เกร็ดความรู้
GMOs (Genetically Modified Organisms) คือ สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยการเอายีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใส่เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุหลักในการนำวิทยาการตรงนี้มาใช้ก็เพื่อปรับปรุงพืชและสัตว์ที่ใช้ในการบริโภคให้มีสรรพคุณที่ดีขึ้น แม้จะยังมีการถกเถียงกันถึงประโยชน์และโทษที่ได้รับ แต่ปัจจุบันสินค้า GMOs ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริโภคควรพิถีพิถันในการเลือกบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวท่านเอง